Badrumsrenovering Stockholm

Badrumsrenovering med det lilla extra

Att tänka på inför badrumsrenoveringen

Förutom själva badrumsprojektet finns andra saker som är bra att tänka på inför renoveringen. En sak är att se till att man har tillgång till dusch och wc-utrymmen under tiden som renoveringen pågår. Har man flera badrum i bostaden går det ofta att stänga av vattnet endast till det som ska renoveras. I annat fall får man lösa det på annat sätt.

Krävs även nya elinstallationer i samband med badrumsrenoveringen kan även elen behöva stängas av i perioder. Även här kan viss framförhållning behövas. En löpande och god kommunikation mellan kund och entreprenör är överlag ett bra sätt att undvika missförstånd och få ett bättre slutresultat.

Påverkar en badrumsrenovering värdet på min bostad i Stockholm?

Om man har sitt boende i Stockholm – där bostadsmarknaden är hetare än i övriga Sverige – så vill man maximera sin vinst vid en eventuell vidareförsäljning och här finns det några tips som man kan använda sig av. Man vill ju betala så lite som möjligt för att få så mycket pengar tillbaka och här kan man se att en badrumsrenovering är en sak som verkligen kan öka värdet markant.

Genom att genomföra en badrumsrenovering i Stockholm så kan man säga att man för en relativt liten kostnad har stora möjligheter att vid försäljning få tillbaka det dubbla och ibland mer än så – detta beror på att många spekulanter i just Stockholm aktivt söker efter saker som fräscha badrum, kök och uteplatser.

Den summa man lägger på en badrumsrenovering ska alltså snarare ses som en investering och en initial kostnad än en utgift – naturligtvis ställt mot vad man gjort, vilket material man använt och i vilken omfattning. Ett byte av ett badrumsskåp kanske inte är det primära då man talar om en badrumsrenovering utan här menar vi snarare att man byter ut toalett, dusch och kaklar om – då kan man se en stor skillnad rent prismässigt i Stockholm.

Även små åtgärder kan göra stor skillnad

Men även de mindre sakerna kan påverka på ett helt annat sätt i Stockholm jämfört med övriga Sverige och då ser man snarare till den potential som badrummet har och där använder spekulanter sin fantasi i allt större utsträckning och tänker sig en framtida badrumsrenovering som de själva genomför efter avslutat köp.

Man kan alltså i Stockholm se hur ett ganska vanligt badrum ändå kan inbringa en del pengar om man bara har tillräckligt stor yta, bra planlösning och tillräcklig potential som får en spekulant att se en större bild och därmed kan tänka sig ett köp sett till vad de själva kan genomföra för badrumsrenovering i framtiden.

Det här blir definitivt en stor skillnad mot Stockholm och övriga delar av Sverige där en badrumsrenovering inte genomförs främst i ett vinstsyfte utan snarare handlar om komfort och trivsel för familjen – den rena vinsten blir helt enkelt mindre i exempelvis Härnösand än vad den blir i Stockholm. Men detta gäller ju egentligen vad det nu än är som ska renoveras – det handlar ju till största del om efterfrågan och där har Stockholm, helt enkelt en fördel i och med den heta marknaden som vi nämnde tidigare.

En badrumsrenovering i Stockholm är alltså mer värd rent ekonomisk än vad en liknande skulle vara i Härnösand – men sett till ren komfort så är de naturligtvis lika mycket värda och det är ju trots allt därför som man i första hand genomför den också. Familjen ska ju trivas i första hand och genom en badrumsrenovering så kan man öppna ytterligare en kanal för att möjliggöra detta och om man i slutändan sedan kan tjäna pengar så är det ju egentligen alltså bara en bonus – en bonus som det dock är större chans att få i Stockholm.